Oil and Gas
Back to the course catalogue

Riktig oppstart - norsk versjon

Course information

Target group:

Kurset retter seg mot alle som jobber, har jobbet eller skal jobbe med prosjekt.

Description:

Kurset er laget for deg som er involvert i tidligfasen av et prosjekt. Her får du kjennskap til viktigheten av riktig oppstart. Det vil si fasen før du vet hva du skal lage. Alle prosjekter kan deles inn i tre faser: definisjonsfasen, planleggingsfasen og gjennomføringsfasen. Definisjonsfasen legger premissene for prosjektet og bør ikke forhastes. Jo lenger ut i prosjektet du kommer, desto dyrere blir det å gjøre endringer. I slutten av definisjonsfasen velger du konsept. Dette er ditt utgangspunkt for å starte planlegging av prosjektet.

 

Kursinnhold

- Viktigheten av tidligfase

- Fra idé til prosjekt

- Valg av konsept og prosjektdefinisjon

- Interessentanalyse

- Valg av gjennomføringsstrategi

- Utvikling av styringsgrunnlag for kontroll

- Prosjektroller, prosesser og påvirkninger i tidligfase

- Kvalitetssikring i tidligfasen

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.