Oil and Gas
Back to the course catalogue

Fittings and small bore tubing systems (2 days)

Course information

Target group:

Alle som skal arbeide selvstendig med fittings og tubing-systemer.

Description:

Kurset bygger på OLF retningslinje 120 "Fittings og small bore tubing systemer".  Kurset skal gi deltageren grunnleggende kunnskap om oppbygging, virkemåte , montering, testing og vedlikehold av tubing-systemer med tilhørende fittings.

Kurset er en kombinasjon av teori og praksis og avsluttes med en nettbasert eksamen.

Kurskjøper oppfordres til å ta kontakt med aktuelt operatørselskap for å få informasjon om hvilke kurstilbydere det enkelte operatørselskap aksepterer.


Kursinnhold

Fittings
- Hovedtyper og deres virkemåte
- Problematikk: Sammenblanding av produsenter
- 1.gangs montering
- Gjenmontering
- Formontering
- Montasje verifisering
- Verktøy

Gjenger
- Gjengetyper og deres identifikasjon
- Fare for kaldsveising
- Gjengetabeller
- Gjengetetninger
- Krav til innskrudde gjenger i NPT-gjengeforbindelser
- Tetningsmåter
- Adaptere

Tubing
- Materialforståelse (galvaniske effekter). Henvisning til NORSOK M-001 og styrende dokumentasjon hos oppdragsgivere.
- Korrosjon
- Dimensjoner / veggtykkelse
- Merking / sertifisering
- Hvordan behandle tubing korrekt fra produksjon til ferdig montasje
- Forberedelser av tubing for montasje
- Råd knyttet til legging og bøying av tubing
- Bruk av ekspansjonssløyfer for å unngå utmatting

Høytrykk-fittings
- Hva menes med høytrykk
- Hvilke typer tubing-fitting (fabrikat) brukes typisk på norske anlegg for høytrykk

Course classes Total hits: 5

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Bergen Ekspertisesenter A/S 10 2018-03-01 2018-03-05 2018-03-05 Bergen NOK 7800,-
KRM AS 10 2018-03-05 2018-03-06 08:30 2018-03-07 15:00 KRM kurssenter, Geilo >10 NOK 6800,-
Bergen Ekspertisesenter A/S 15 2018-04-04 2018-04-09 2018-04-09 Bergen NOK 7800,-
Bergen Ekspertisesenter A/S 16 2018-04-11 2018-04-16 2018-04-16 Bergen NOK 7800,-
Bergen Ekspertisesenter A/S 22 2018-05-24 2018-05-28 2018-05-28 Bergen NOK 7800,-
Total hits: 5

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses