Oil and Gas
Back to the course catalogue

Fittings og small bore systemer (2 dager)

Course information

Target group:

Alle som skal arbeide selvstendig med fittings og tubing-systemer.

Description:

Kurset er i henhold til Norsk olje og gass' Håndbok i fittings og small bore systemer. Kurset skal gi deltageren grunnleggende kunnskap om oppbygging, virkemåte , montering, testing og vedlikehold av tubing-systemer med tilhørende fittings.

Kurset er en kombinasjon av teori og praksis og avsluttes med en nettbasert eksamen.

Kurskjøper oppfordres til å ta kontakt med aktuelt operatørselskap for å få informasjon om hvilke kurstilbydere det enkelte operatørselskap aksepterer.


Kursinnhold

Fittings 
- Hovedtyper og deres virkemåte 
- Problematikk: Sammenblanding av produsenter 
- 1.gangs montering 
- Gjenmontering 
- Formontering 
- Montasje verifisering 
- Verktøy

Gjenger 
- Gjengetyper og deres identifikasjon 
- Fare for kaldsveising 
- Gjengetabeller 
- Gjengetetninger 
- Krav til innskrudde gjenger i NPT-gjengeforbindelser 
- Tetningsmåter 
- Adaptere

Tubing 
- Materialforståelse (galvaniske effekter). Henvisning til NORSOK M-001 og styrende dokumentasjon hos oppdragsgivere. 
- Korrosjon 
- Dimensjoner / veggtykkelse 
- Merking / sertifisering 
- Hvordan behandle tubing korrekt fra produksjon til ferdig montasje 
- Forberedelser av tubing for montasje 
- Råd knyttet til legging og bøying av tubing 
- Bruk av ekspansjonssløyfer for å unngå utmatting

Høytrykk-fittings 
- Hva menes med høytrykk 
- Hvilke typer tubing-fitting (fabrikat) brukes typisk på norske anlegg for høytrykk

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses