Oil and Gas
Back to the course catalogue

Fittings and small bore tubing systems

Course information

Target group:

Alle som skal arbeide selvstendig med fittings og tubing-systemer.

Description:

Kurset er utviklet i henhold til Norsk olje og gass plan for opplæring – kurs i fittings og small bore systemer.
Kurset skal gi deltageren grunnleggende kunnskap om oppbygging, virkemåte, montering, testing og vedlikehold av tubing-systemer med tilhørende fittings.
Kurset er en kombinasjon av teori og praksis og avsluttes med en nettbasert eksamen.
Kurskjøper oppfordres til å ta kontakt med aktuelt operatørselskap for å få informasjon om hvilke kurstilbydere det enkelte operatørselskap aksepterer.
 
Kursinnhold

Fittings
- Hovedtyper og deres virkemåte
- Problematikk: Sammenblanding av produsenter
- 1.gangs montering
- Gjenmontering
- Formontering
- Montasje verifisering
- Verktøy
 
Gjenger
- Gjengetyper og deres identifikasjon
- Fare for kaldsveising
- Gjengetabeller
- Gjengetetninger
- Krav til innskrudde gjenger i NPT-gjengeforbindelser
- Tetningsmåter
- Adaptere
 
Tubing
- Materialforståelse (galvaniske effekter). Henvisning til NORSOK M-001 og styrende dokumentasjon hos oppdragsgivere.
- Korrosjon
- Dimensjoner / veggtykkelse
- Merking / sertifisering
- Hvordan behandle tubing korrekt fra produksjon til ferdig montasje
- Forberedelser av tubing for montasje
- Råd knyttet til legging og bøying av tubing
- Bruk av ekspansjonssløyfer for å unngå utmatting
 
Høytrykk-fittings
- Hva menes med høytrykk
- Hvilke typer tubing-fitting (fabrikat) brukes typisk på norske anlegg for høytrykk

Course classes Total hits: 5

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
BIKS AS 34 2024-08-17 2024-08-22 08:00 2024-08-23 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg Full NOK 7900,-
BIKS AS 38 2024-09-16 2024-09-19 08:00 2024-09-20 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg 3 NOK 7900,-
BIKS AS 43 2024-10-18 2024-10-22 08:00 2024-10-23 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg 4 NOK 7900,-
BIKS AS 46 2024-11-08 2024-11-12 08:00 2024-11-13 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg 4 NOK 7900,-
BIKS AS 49 2024-11-29 2024-12-03 08:00 2024-12-04 14:30 BIKS Kurssenter - Bergen - Laksevåg 4 NOK 7900,-
Total hits: 5

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no