Oil and Gas
Back to the course catalogue

Statoils Styringssystem og ARIS - Engelsk versjon

Course information

Target group:

Not set

Description:

Opplæringen vil gi en introduksjon til bruk av styringssystemet i Statoil og tilhørende verktøy ARIS. Kurset gir grunnleggende opplæring i de mest sentrale funksjonene i ARIS slik som søk, utskrift, forbedringsforslag og unntak.

 

Etter endt kurs skal deltakerne kjenne til
- at Statoils styringssystem består av prinsipper, policyer, prosesser og krav som beskriver hvordan Statoil styrer og utfører sine aktiviteter
- de viktigste definisjonene knyttet til styringssystemet
- risiko knyttet til arbeidsprosesser og konsekvenser av manglende etterlevelse
- rutiner for å søke om dispensasjon fra beskrevet arbeidsprosess
- prosessen for å melde inn forslag til endring og forbedring
- når man skal bruker ARIS
- hvor man kan hente frem ARIS
- Min side og abonnement–funksjonaliteten i ARIS

Brukerne skal beherske blant annet følgende funksjoner i ARIS
- sette filter
- navigere frem til relevant dokumentasjon
- søke etter relevant dokumentasjon
- ta en utskrift
- foreslå forbedringer

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.