Oil and Gas
Back to the course catalogue

Beredskapsledelse i kraftforsyningen

Course information

Target group:

Not set

Description:

Julen 2011 ble Norge hardt rammet av ekstremværet Dagmar. Umiddelbart ble et meget stort antall kunder berørt av strømbrudd. Hovedårsaken til strømbruddene, og at de ble så langvarige, var at nettet samlet sett ikke tålte påkjenningen. Selskapenes beredskapsplaner, organisering og krisehåndtering ble satt på prøve.

NVE påpekte i etterkant at selskapene måtte ta erfaringene videre i arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner, øvelser, informasjonsberedskap og kontakt og samarbeid med andre virksomheter. Dette kurset gir grunnleggende kunnskap innenfor alle disse områdene, og vil sette kursdeltakerne bedre i stand til å delta i en beredskapsorganisasjon i kraftforsyningen.

Mål for kurset:

Etter endt kurs skal deltakerne

 • Forstå prinsipper, begreper og viktige tiltak for håndtering av beredskapssituasjoner.
 • Ha felles forståelse for beredskapsorganisasjonens oppgaver og utfordringer i en beredskapssituasjon.

Hva kan deltakerne forvente?

Kurset omfatter følgende hovedområder:

  • Introduksjon – Hva innebærer beredskap? Hvorfor er det viktig?
  • Relevante regelverkskrav.
  • Veien fra ROS-analyse og beredskapsanalyse til etablering og vedlikehold av beredskap.
  • Definerte fare- og ulykkessituasjoner – Forståelse av begrep og eksempler.
  • Organisering av beredskap – overordnet og internt i selskapet.
  • Roller og ansvar til ulike interne og eksterne aktører.
  • Beredskapsdokumenter – oversikt, og forslag til innhold i en beredskapsplan.

  • Utfordringer knyttet til ledelse i en beredskapssituasjon, inkludert mediehåndtering og ledelse under stress.

 

 • På dagssamlingen vil vi gå nærmere inn på:

 • Helhetlig beredskapskonsept.
 • Proaktiv beredskapsledelse.
 • Trening og øvelser.
 • Effektiv krisekommunikasjon og informasjonsberedskap (hva er en krise, omdømmets betydning, ivaretakelse av interessenter (kunder, myndigheter, egne ansatte og andre stakeholders).

 

Målgruppe

Alt personell som skal delta i beredskapsarbeidet i kraftforsyningen eller samarbeidende instanser (fylkesmann, kommune, nødetater).

 

 

 

 

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses