Oil and Gas
Back to the course catalogue

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs

Course information

Target group:

Personell som inngÄr i organisasjonens beredskapsledelse.

Description:

KURSET ER GODKJENT FOR OG  I HENHOLD TIL RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

 

Kurset følger Norsk Olje og Gass' fagplan for Beredskapsledelse Grunnkurs. Krav til repetisjon er hvert 2. år.

 

Målsetting

Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien, herunder:

• Kunne bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse, som medlem av beredskapsledelsen

• Ha generell kjennskap til beredskapsarbeid i offshore virksomheten

• Ha kjennskap til redningstjenesten, myndighetene og støtteapparatet på land ved ulykker offshore

• Inneha grunnleggende kunnskaper om ledelse, kommunikasjon og samhandling i en beredskapssituasjon

 

Innhold

Gjennomgang av teori og simulering/praktiske oppgaver og øvelser innenfor:

• Organisering av beredskap

• Effektiv ledelse i en beredskapssituasjon

• Samvirke – ansvar og roller

• Mentale reaksjoner og stressmestring

• Opptreden i beredskapsrom – praktisk trening

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.