Back to the course catalogue

SRC/VHF - Radiooperatørsertifikat

Course information

Target group:

Personell som skal benytte VHF-radiosamband.

Description:

Kurset fører frem til eksamen for SRC/VHF sertifikat.

Etter påmelding vil deltager få tilsendt kompendiet som benyttes på kurset. Det forutsettes at kompendiet er gjennomlest, og at øvingsoppgavene er løst, før kursstart.

 

Kursinnhold

- Holdninger til radiokommunikasjon

- Generelt om bruk av VHF

- VHF-radioens rekkevidde

- Radioreglement

- Nødprosedyrer

- Hasteprosedyrer

- Tryggingsprosedyrer

- Kystradiotjeneste 

 

Bok sendes ut til selvstudium før kursstart.

 

Kurset avholdes i Bergen og Drammen.

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.