Oil and Gas
Back to the course catalogue

Personløfter

Course information

Target group:

Alt personell som betjener personløftere.

Description:

Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne betjene en personløfter på en slik måte at han/hun ikke er til fare for seg selv eller sine arbeidskolleger, og at utstyret brukes i henhold til fabrikantens anvisninger.

 

Kursinnhold

- Hvorfor opplæring

- Ulykker som har hendt

- Kort innføring i lover og forskrifter

- Klasseinndeling av personløftere

- Konstruksjon og virkemåte

- Riktig bruk og oppstilling av personløfter

- Kontroll og vedlikehold av personløfter

- Personløfterens dokumenter og instruksjonsbok

 

Kurset avholdes i Bergen og Drammen.

Course classes Total hits: 4

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 36 2017-09-08 2017-09-08 08:30 2017-09-08 16:00 Drammen >10 NOK 3200,-
Kis kompetanse AS 40 2017-10-06 2017-10-06 08:30 2017-10-06 16:00 Drammen >10 NOK 3200,-
Kis kompetanse AS 44 2017-11-03 2017-11-03 08:30 2017-11-03 16:00 Drammen >10 NOK 3200,-
Kis kompetanse AS 48 2017-12-01 2017-12-01 08:30 2017-12-01 16:00 Drammen >10 NOK 3200,-
Total hits: 4

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.