Oil and Gas
Back to the course catalogue

Grunnkurs Verneombud Offshore - norsk versjon

Course information

Target group:

AMU og verneombud.

Description:

Gi vernombud den opplæring som Arbeidsmiljøloven og Rammeforskriften med tilhørendeforskrifter forutsetter, slik at de respektive verv kan utføres på en tilfredsstillende måte.

I tillegg til sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og i særforskrifter, vektlegger kurset lover, forskrifter og standarder tilknyttet petroleumsvirksomheten.

 

Kursinnhold

- Arbeidsmiljøloven med forskrifter

- Fysiske miljøfaktorer – støy – belysning – klima – kjemisk eksponering m.v.

- Praktisk verne- og miljøarbeid

- Internkontroll og kvalitetssikring

- Arbeidsgivers plikter i HMS-sammenheng

- AKAN-rusforebyggende arbeid

- Gruppearbeid og presentasjon med relevante oppgaver rettet mot petroleumsvirksomheten

 

Kurset avholdes i Bergen, Drammen og Trondheim.

Course classes Total hits: 5

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 15 2018-04-09 2018-04-09 09:00 2018-04-12 16:00 Bergen >10 NOK 10900,-
Kis kompetanse AS 17 2018-04-23 2018-04-23 09:00 2018-04-26 16:00 Drammen >10 NOK 10900,-
Kis kompetanse AS 21 2018-05-22 2018-05-22 09:00 2018-05-25 16:00 Bergen >10 NOK 10900,-
Kis kompetanse AS 24 2018-06-11 2018-06-11 09:00 2018-06-14 16:00 Drammen >10 NOK 10900,-
Kis kompetanse AS 25 2018-06-18 2018-06-18 09:00 2018-06-21 16:00 Bergen >10 NOK 10900,-
Total hits: 5

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.