Oil and Gas
Back to the course catalogue

Grunnkurs Verneombud Offshore - norsk versjon

Course information

Target group:

AMU og verneombud.

Description:

Gi vernombud den opplæring som Arbeidsmiljøloven og Rammeforskriften med tilhørendeforskrifter forutsetter, slik at de respektive verv kan utføres på en tilfredsstillende måte.

I tillegg til sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og i særforskrifter, vektlegger kurset lover, forskrifter og standarder tilknyttet petroleumsvirksomheten.

 

Kursinnhold

- Arbeidsmiljøloven med forskrifter

- Fysiske miljøfaktorer – støy – belysning – klima – kjemisk eksponering m.v.

- Praktisk verne- og miljøarbeid

- Internkontroll og kvalitetssikring

- Arbeidsgivers plikter i HMS-sammenheng

- AKAN-rusforebyggende arbeid

- Gruppearbeid og presentasjon med relevante oppgaver rettet mot petroleumsvirksomheten

 

Kurset avholdes i Bergen, Drammen og Trondheim.

Course classes Total hits: 5

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 40 2017-10-02 2017-10-02 09:00 2017-10-05 16:00 Drammen >10 NOK 10900,-
Kis kompetanse AS 42 2017-10-16 2017-10-16 09:00 2017-10-19 16:00 Laksevåg >10 NOK 10900,-
Kis kompetanse AS 46 2017-11-13 2017-11-13 09:00 2017-11-16 16:00 Laksevåg >10 NOK 10900,-
Kis kompetanse AS 48 2017-11-27 2017-11-27 09:00 2017-11-30 16:00 Drammen >10 NOK 10900,-
Kis kompetanse AS 50 2017-12-11 2017-12-11 09:00 2017-12-14 16:00 Laksevåg >10 NOK 10900,-
Total hits: 5

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.