Oil and Gas
Back to the course catalogue

Grunnkurs Verneombud Offshore - norsk versjon

Course information

Target group:

AMU og verneombud.

Description:

Gi vernombud den opplæring som Arbeidsmiljøloven og Rammeforskriften med tilhørendeforskrifter forutsetter, slik at de respektive verv kan utføres på en tilfredsstillende måte.

I tillegg til sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og i særforskrifter, vektlegger kurset lover, forskrifter og standarder tilknyttet petroleumsvirksomheten.

 

Kursinnhold

- Arbeidsmiljøloven med forskrifter

- Fysiske miljøfaktorer – støy – belysning – klima – kjemisk eksponering m.v.

- Praktisk verne- og miljøarbeid

- Internkontroll og kvalitetssikring

- Arbeidsgivers plikter i HMS-sammenheng

- AKAN-rusforebyggende arbeid

- Gruppearbeid og presentasjon med relevante oppgaver rettet mot petroleumsvirksomheten

 

Kurset avholdes i Bergen, Drammen og Trondheim.

Course classes Total hits: 5

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 14 2017-04-03 2017-04-03 09:00 2017-04-06 16:00 Bergen >10 NOK 10900,-
Kis kompetanse AS 17 2017-04-24 2017-04-24 09:00 2017-04-27 16:00 Trondheim >10 NOK 10900,-
Kis kompetanse AS 18 2017-05-02 2017-05-02 09:00 2017-05-05 16:00 Drammen >10 NOK 10900,-
Kis kompetanse AS 19 2017-05-08 2017-05-08 09:00 2017-05-11 16:00 Bergen >10 NOK 10900,-
Kis kompetanse AS 25 2017-06-19 2017-06-19 09:00 2017-06-22 16:00 Drammen >10 NOK 10900,-
Total hits: 5

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.