Oil and Gas
Back to the course catalogue

Komplett riggerkurs - Modul 0-2.2 og 0-3.2 - engelsk versjon

Course information

Target group:

Riggere.

Description:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av riggutstyr, fallsikringssystemer og enkle løfteinnretninger.
Opplæringen skal gi riggere god innsikt i prinsippene for konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngåes.
 
Opplæringen gir også kunnskap om regler vedr. kontroll av riggutstyr, hvordan dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før riggutstyr tas i bruk.
Riggerne skal også kunne vise til riktig bruk av fallsikringssystemer,
barrierer/sperremateriell og kunne vurdere egne og andre sin plassering under riggoperasjonen. HMS er en styrende faktor for riggere, de skal ha nok kunnskap om alle momenter som skal være med i en risikoanalytisk gjennomføring som f. eks SJA.

 
Kursinnhold
• Gjennomgang av krav i NORSOK standard R003N
• Bruk av taljer og enkle løfteinnretninger
• Mekanikk - hvordan krefter virker på forskjellige konstruksjoner
• Løfteutstyr
• Oppstillingskontroll
• Bruk av fallsikringssystemer

Course classes Total hits: 6

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 25 2018-06-18 2018-06-18 09:00 2018-06-22 16:00 Drammen >10 NOK 13900,-
Kis kompetanse AS 35 2018-08-27 2018-08-27 09:00 2018-08-31 16:00 Kis Kompetanse AS >10 NOK 14100,-
Kis kompetanse AS 39 2018-09-24 2018-09-24 09:00 2018-09-28 16:00 Kis Kompetanse AS >10 NOK 14100,-
Kis kompetanse AS 43 2018-10-22 2018-10-22 09:00 2018-10-26 16:00 Kis Kompetanse AS >10 NOK 14100,-
Kis kompetanse AS 47 2018-11-19 2018-11-19 09:00 2018-11-23 16:00 Kis Kompetanse AS >10 NOK 14100,-
Kis kompetanse AS 51 2018-12-17 2018-12-17 09:00 2018-12-21 16:00 Kis Kompetanse AS >10 NOK 14100,-
Total hits: 6
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.