Oil and Gas
Back to the course catalogue

G20: Fastmontert kran - Uten stropp - norsk versjon

Course information

Target group:

Kurs for operatører av fastmonterte hydrauliske kraner og arbeidsvinsjer.

Description:

Kurset gir deltagerne grunnopplæring i sikker bruk av hydraulisk kran. Opplæringen gir god innsikt i prinsippene for kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for Kranfører G20.

 

Kursinnhold

- Oppbygging av forskjellige typer hydrauliske kraner

- Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter

- Mekanikk - krefter som virker på forskjellige konstruksjoner

- Hydraulikksystemer, pumper, ventiler - virkemåter

- Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter

- Kapasiteter - tabellbruk

- Kranførerinstruks

- Ståltau til kraner og vinsjer

- Tromler - ståltauskiver

- Sikker bruk av løfteredskap 

 

Det forutsettes at deltagerne har gjennomført og bestått ”Stroppekurs” (Modul 1.1 og 2.3)0.

Course classes Total hits: 9

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 4 2018-01-25 2018-01-25 09:00 2018-01-26 16:00 Bergen >10 NOK 7925,-
Kis kompetanse AS 7 2018-02-15 2018-02-15 08:30 2018-02-16 16:00 Drammen >10 NOK 7925,-
Kis kompetanse AS 8 2018-02-22 2018-02-22 09:00 2018-02-23 16:00 Bergen >10 NOK 7925,-
Kis kompetanse AS 11 2018-03-15 2018-03-15 08:30 2018-03-16 16:00 Drammen >10 NOK 7925,-
Kis kompetanse AS 12 2018-03-22 2018-03-22 09:00 2018-03-23 16:00 Bergen >10 NOK 7925,-
Kis kompetanse AS 16 2018-04-19 2018-04-19 08:30 2018-04-20 16:00 Drammen >10 NOK 7925,-
Kis kompetanse AS 23 2018-06-04 2018-06-04 09:00 2018-06-15 16:00 Bergen >10 NOK 7925,-
Kis kompetanse AS 23 2018-06-07 2018-06-07 08:30 2018-06-08 16:00 Drammen >10 NOK 7925,-
Kis kompetanse AS 27 2018-07-05 2018-07-05 08:30 2018-07-06 16:00 Drammen >10 NOK 7925,-
Total hits: 9
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.