Back to the course catalogue

G20: Fastmontert kran - Uten stropp - Norwegian version

Course information

Target group:

Kurs for operatører av fastmonterte hydrauliske kraner og arbeidsvinsjer.

Description:

Kurset gir deltagerne grunnopplæring i sikker bruk av hydraulisk kran. Opplæringen gir god innsikt i prinsippene for kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for Kranfører G20.

 

Kursinnhold

- Oppbygging av forskjellige typer hydrauliske kraner

- Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter

- Mekanikk - krefter som virker på forskjellige konstruksjoner

- Hydraulikksystemer, pumper, ventiler - virkemåter

- Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter

- Kapasiteter - tabellbruk

- Kranførerinstruks

- Ståltau til kraner og vinsjer

- Tromler - ståltauskiver

- Sikker bruk av løfteredskap 

 

Det forutsettes at deltagerne har gjennomført og bestått ”Stroppekurs” (Modul 1.1 og 2.3)

Course classes Total hits: 5

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 45 2016-11-10 2016-11-10 08:30 2016-11-11 16:00 Drammen >10 NOK 7925,-
Gantic 45 2016-11-08 2016-11-10 2016-11-11 Ågotnes NOK 5500,-
Kis kompetanse AS 46 2016-11-17 2016-11-17 08:30 2016-11-18 16:00 Laksevåg >10 NOK 7925,-
Kis kompetanse AS 49 2016-12-08 2016-12-08 08:30 2016-12-09 16:00 Drammen >10 NOK 7925,-
Kis kompetanse AS 50 2016-12-15 2016-12-15 08:30 2016-12-16 16:00 Laksevåg >10 NOK 7925,-
Total hits: 5

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.