Back to the course catalogue

Fellesteori Modul 1.1 (Engelsk)

Course information

Target group:

Personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon.

Description:

Fellesteori er en grunnleggende innføring i aktuelle lover og forskrifter og vil gi brukere av arbeidsutstyr som er nevnt i §49 i “Forskrift om bruk arbeidsutstyr”, en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr.

 

Kursinnhold

- Ulykker som har hendt, hva er årsaken?
- Arbeidsmiljøloven
- Internkontrollforskriften
- Maskinforskriften (Best nr. 522)
- Bruk av arbeidsutstyr (Best nr. 555)
- Sikkerhetsskilting og signalgiving
- Ytre miljø
- Forsikring og ansvar
- Farlig gods

Kurset avholdes i Trondheim, Drammen og Bergen.

Course classes Total hits: 2

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 46 2016-11-14 2016-11-14 09:00 2016-11-14 16:00 Drammen >10 NOK 2535,-
Kis kompetanse AS 49 2016-12-05 2016-12-05 09:00 2016-12-05 16:00 Drammen >10 NOK 2535,-
Total hits: 2

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.