Oil and Gas
Back to the course catalogue

Innføring i petroleumsgeologi

Course information

Target group:

Alle personer i offshore- og landbasertindustri med tilknytning til olje- og gassvirksomheten. Kurset kan være spesielt aktuelt for administrativt og teknisk personell i stabs- og støttefunksjoner i alle typer bedrifter. Dessuten for personer som i sitt arbeid kan ha bruk for god kjennskap til oljevirksomheten, f.eks. innen offentlig forvaltning, tjenesteyting og de som generelt har ønsker grunnleggende forståelse for fremtidig oljevirksomhet.

Description:

Etter dette kurset vil deltakerne kunne beskrive jordas oppbygging og de indre og ytre krefter som påvirker jorda, for eksempel dannelse av kontinenter, fjellkjeder, vulkaner, jordskjelv og naturens ulike terrengformer: fjell, daler, strandflater og havbunnen og de vil kjenne de viktigste mineraler og bergarter.  Videre vil deltakerne kunne omtale hovedtrekkene i geologien på norsk sokkel og metodene vi bruker for lete etter og bestemme egenskapene til olje- eller gassfelt.

 

Kursinnhold

Letevirksomhet på norsk sokkel

 

Generell geologi:

- Jordas oppbygning

- Prosesser som utformer jordskorpa

- Sedimentologi

- Mineraler og bergarter (med vekt på sedimentære bergarter)

- Historisk geologi

 

Dannelse og oppsamling av petroleum:

- Hydrokarbondannelse

-  Hva er olje?

- Migrasjon og oppsamling

- Oljefeller

 

Letemetoder:

- Geofysiske undersøkelser (Magnetometri, Gravimetri, Seismikk)

- Geologiske undersøkelser og boring (Forundersøkelser, Boring, Prøvetaking, Borehullslogging)

 

Begreper og deres betydning:  

- Porøsitet

- Permeabilitet

- Andre bergartsparametre/fluidegenskaper

- Væske/gass-fordeling i reservoaret

- Sammensetning av petroleum

- Hvilke analyser kan vi bruke når og hvordan

 

Norges oljegeologi:

- Feltgeologi i Nordsjøen (Ekofisk-området, Oseberg, Statfjord m.m.)

- Geologien i Norskehavet

- Regionalgeologi i Barentshavet

 

Kurset kan også arrangeres internt og skreddersys for hver enkelt bedrift.

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses