Oil and Gas
Back to the course catalogue

Fallsikring grunnleggende

Course information

Target group:

Alt personell som arbeider i høyden.

Description:

Fallulykker er i dag den nest største årsaken til arbeidsulykker med dødelig utgang, kun overgått av ulykker med motorkjøretøy.

Det kreves opplæring for å bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring iht. arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret. Brukeren av utstyret mangler nødvendig opplæring og kjenner ikke til produsentenes begrensinger av utstyret. Dette kurs gir brukerne grundig opplæring i forskjellige fallsikringssystemer og de begrensinger som produsentene har satt. Dette er virkelig et kurs som flere burde gjennomført.

 

Kursinnhold
- Ulykker som har hendt
- Aktuelle forskrifter
- Fallsikringsseler, dempere, fallblokker, kroker med mer
- Klareringshøyde
- Glidesystemer
- Reguleringslåser
- Redning og evakuering
- Kontroll og vedlikehold
- Sikkerhetsregler for arbeid i høyden

Kurset avholdes i Bergen og Drammen, samt bedriftsinternt over hele landet.

Course classes Total hits: 6

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 41 2017-10-09 2017-10-09 09:00 2017-10-09 16:00 Laksevåg >10 NOK 2975,-
Kis kompetanse AS 42 2017-10-16 2017-10-16 09:00 2017-10-16 16:00 Drammen >10 NOK 2975,-
Kis kompetanse AS 46 2017-11-13 2017-11-13 09:00 2017-11-13 16:00 Drammen >10 NOK 2975,-
Kis kompetanse AS 46 2017-11-13 2017-11-13 09:00 2017-11-13 16:00 Laksevåg >10 NOK 2975,-
Kis kompetanse AS 50 2017-12-11 2017-12-11 09:00 2017-12-11 16:00 Drammen >10 NOK 2975,-
Kis kompetanse AS 51 2017-12-18 2017-12-18 09:00 2017-12-18 16:00 Laksevåg >10 NOK 2975,-
Total hits: 6
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.