Oil and Gas
Back to the course catalogue

Fallsikring grunnleggende

Course information

Target group:

Alt personell som arbeider i høyden.

Description:

Fallulykker er i dag den nest største årsaken til arbeidsulykker med dødelig utgang, kun overgått av ulykker med motorkjøretøy.

Det kreves opplæring for å bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring iht. arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret. Brukeren av utstyret mangler nødvendig opplæring og kjenner ikke til produsentenes begrensinger av utstyret. Dette kurs gir brukerne grundig opplæring i forskjellige fallsikringssystemer og de begrensinger som produsentene har satt. Dette er virkelig et kurs som flere burde gjennomført.

 

Kursinnhold
- Ulykker som har hendt
- Aktuelle forskrifter
- Fallsikringsseler, dempere, fallblokker, kroker med mer
- Klareringshøyde
- Glidesystemer
- Reguleringslåser
- Redning og evakuering
- Kontroll og vedlikehold
- Sikkerhetsregler for arbeid i høyden

Kurset avholdes i Bergen og Drammen, samt bedriftsinternt over hele landet.

Course classes Total hits: 10

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 32 2018-08-09 2018-08-09 09:00 2018-08-09 16:00 Kis Kompetanse AS >10 NOK 3075,-
Kis kompetanse AS 36 2018-09-03 2018-09-03 09:00 2018-09-03 16:00 Kis Kompetanse AS >10 NOK 3075,-
Kis kompetanse AS 36 2018-09-03 2018-09-03 09:00 2018-09-03 16:00 KIS VEST AS >10 NOK 3075,-
Kis kompetanse AS 40 2018-10-01 2018-10-01 09:00 2018-10-01 16:00 Kis Kompetanse AS >10 NOK 3075,-
Kis kompetanse AS 40 2018-10-01 2018-10-01 09:00 2018-10-01 16:00 KIS VEST AS >10 NOK 3075,-
Kis kompetanse AS 44 2018-10-29 2018-10-29 09:00 2018-10-29 16:00 Kis Kompetanse AS >10 NOK 3075,-
Kis kompetanse AS 44 2018-10-29 2018-10-29 09:00 2018-10-29 16:00 KIS VEST AS >10 NOK 3075,-
Kis kompetanse AS 48 2018-11-26 2018-11-26 09:00 2018-11-26 16:00 Kis Kompetanse AS >10 NOK 3075,-
Kis kompetanse AS 48 2018-11-26 2018-11-26 09:00 2018-11-26 16:00 KIS VEST AS >10 NOK 3075,-
Kis kompetanse AS 50 2018-12-10 2018-12-10 09:00 2018-12-10 16:00 Kis Kompetanse AS >10 NOK 3075,-
Total hits: 10
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.