Oil and Gas
Back to the course catalogue

Grunnkurs HMS-styring - norsk versjon

Course information

Target group:

Personell innen landbasert virksomhet, offshoreindustrien og offentlig forvaltning; prosjektledere, linjeledere og prosjektmedarbeidere.

Description:

Kurset gir et solid teoretisk fundament innen HMS. Men fokus er hele tiden hvordan arbeidet med sikkerhet, helse og miljø planlegges og utføres i praksis.

 

Etter avsluttet modul skal deltakerne være bedre i stand til å forstå HMS- arbeidets betydning for samfunn, bedrift og individ. Samtidig skal motivasjonen for å arbeide med HMS være styrket. Dette skjer gjennom læring og refleksjon rundt viktige tema som:

- Begreper innen HMS

- Viktige prinsipper for ledelse og HMS

- Mål og modeller for HMS-arbeidet

 

Kursinnhold

- Introduksjon til HMS- ledelse - Regulering av helse, miljø og sikkerhet

- Internkontroll og styringsfilosofi - Plikter og rettigheter

- HMS- styring - Visjon, strategi og mål

- Kultur - Adferd

- Helse og arbeidsmiljø - Ytre miljø

- Sikkerhet - Risikostyringsprosessen og risikoanalyse

- Beredskap - Oppfølging av uønskede hendelser

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.