Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sikker bruk av kjemikalier

Course information

Target group:

Kurset er rettet mot personell som arbeider på Statoil-installasjoner.

Description:

Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskap om håndtering av kjemikalier slik at bruk av kjemikalier blir gjort på en forsvarlig måte, og i henhold til de krav myndighetene stiller til dette arbeidet.

Sikker bruk av kjemikalier er for personell på Statoil-installasjoner som arbeider med eller kan komme i kontakt med kjemikalier.

 


Kursinnhold
- Kartlegging
- Klassifisering og merking
- Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek
- Eksponering
- Risikovurdering
- Verneutstyr
- Førstehjelp
- Statoils styrende dokumenter

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.