Oil and Gas
Back to the course catalogue

G11: Stropp og anhuker - (Modul 1.1 og 2.3) - norsk versjon

Course information

Target group:

Personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon.

Description:

Dette kurset gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker/stropper og signalgiver. Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon. Kurset er grunnleggende for alle som skal bli kranoperatører. Eleven skal gjennomføre teorimodul 1.1 (8 timer) og modul 2.3 (16 timer). For offshore tilsvarer kurset O-1.1 (Fagplan 2702).

Kurset er faglig oppdatert og vil gi deltagerne meget bra kompetanseheving.

 

Kursinnhold
- Lover og forskrifter
- Kort innføring i håndtering av farlig gods
- HMS – helse, miljø og sikkerhet
- Sakkyndig kontroll
- Oppbygging av løfteredskap
- Kasseringsregler for løfteredskap
- Ståltau, kjettingredskap, fiberstropper og sjakler med mer.
- Sikker bruk av løfteutstyr
- Bruk av tabell for riktig valg av løfteutstyr
- Signaler - tegn
- Vektbedømmelse

- Ståltau - heisetau

Course classes Total hits: 4

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 23 2018-06-04 2018-06-04 08:30 2018-06-06 16:00 Drammen >10 NOK 6900,-
Kis kompetanse AS 24 2018-06-11 2018-06-11 09:00 2018-06-13 16:00 Bergen >10 NOK 6900,-
Rosenberg WorleyParsons AS 24 2018-06-10 2018-06-13 08:00 2018-06-15 16:00 Buøy >10 NOK 4500,-
Kis kompetanse AS 27 2018-07-02 2018-07-02 08:30 2018-07-04 16:00 Drammen >10 NOK 6900,-
Total hits: 4

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.