Oil and Gas
Back to the course catalogue

G11: Stropp og anhuker - (Modul 1.1 og 2.3) - norsk versjon

Course information

Target group:

Personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon.

Description:

Dette kurset gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker/stropper og signalgiver. Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon. Kurset er grunnleggende for alle som skal bli kranoperatører. Eleven skal gjennomføre teorimodul 1.1 (8 timer) og modul 2.3 (16 timer). For offshore tilsvarer kurset O-1.1 (Fagplan 2702).

Kurset er faglig oppdatert og vil gi deltagerne meget bra kompetanseheving.

 

Kursinnhold
- Lover og forskrifter
- Kort innføring i håndtering av farlig gods
- HMS – helse, miljø og sikkerhet
- Sakkyndig kontroll
- Oppbygging av løfteredskap
- Kasseringsregler for løfteredskap
- Ståltau, kjettingredskap, fiberstropper og sjakler med mer.
- Sikker bruk av løfteutstyr
- Bruk av tabell for riktig valg av løfteutstyr
- Signaler - tegn
- Vektbedømmelse

- Ståltau - heisetau

Course classes Total hits: 15

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 39 2017-09-25 2017-09-25 08:30 2017-09-27 16:00 Laksevåg >10 NOK 6900,-
Sots 39 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-27 Stavanger NOK 5700,-
Rosenberg WorleyParsons AS 40 2017-09-30 2017-10-04 08:00 2017-10-06 16:00 Stavanger >10 NOK 4500,-
Kis kompetanse AS 41 2017-10-09 2017-10-09 08:30 2017-10-11 16:00 Drammen >10 NOK 6900,-
Rosenberg WorleyParsons AS 42 2017-10-14 2017-10-18 08:00 2017-10-20 16:00 Stavanger >10 NOK 4500,-
Sots 42 2017-10-18 2017-10-18 2017-10-20 Stavanger NOK 5700,-
Kis kompetanse AS 44 2017-10-30 2017-10-30 08:30 2017-11-01 16:00 Laksevåg >10 NOK 6900,-
Rosenberg WorleyParsons AS 44 2017-10-29 2017-11-01 08:00 2017-11-03 16:00 Stavanger >10 NOK 4500,-
Kis kompetanse AS 45 2017-11-06 2017-11-06 08:30 2017-11-08 16:00 Drammen >10 NOK 6900,-
Rosenberg WorleyParsons AS 46 2017-11-11 2017-11-15 08:00 2017-11-17 16:00 Stavanger >10 NOK 4500,-
Sots 47 2017-11-20 2017-11-20 2017-11-22 Stavanger NOK 5700,-
Kis kompetanse AS 49 2017-12-04 2017-12-04 08:30 2017-12-06 16:00 Drammen >10 NOK 6900,-
Kis kompetanse AS 49 2017-12-04 2017-12-04 08:30 2017-12-06 16:00 Laksevåg >10 NOK 6900,-
Sots 49 2017-12-04 2017-12-04 2017-12-06 Stavanger NOK 5700,-
Rosenberg WorleyParsons AS 49 2017-12-01 2017-12-06 08:00 2017-12-08 16:00 Stavanger >10 NOK 4500,-
Total hits: 15
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.