Oil and Gas
Back to the course catalogue

Komplett riggerkurs - Modul 0-2.2 og 0-3.2 - Norwegian version

Course information

Target group:

Riggers.

Description:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av riggutstyr, fallsikringssystemer og enkle løfteinnretninger.
Opplæringen skal gi riggere god innsikt i prinsippene for konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngåes.
 
Opplæringen gir også kunnskap om regler vedr. kontroll av riggutstyr, hvordan dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før riggutstyr tas i bruk.
Riggerne skal også kunne vise til riktig bruk av fallsikringssystemer,
barrierer/sperremateriell og kunne vurdere egne og andre sin plassering under riggoperasjonen. HMS er en styrende faktor for riggere, de skal ha nok kunnskap om alle momenter som skal være med i en risikoanalytisk gjennomføring som f. eks SJA.

 
Kursinnhold
• Gjennomgang av krav i NORSOK standard R003N
• Bruk av taljer og enkle løfteinnretninger
• Mekanikk - hvordan krefter virker på forskjellige konstruksjoner
• Løfteutstyr
• Oppstillingskontroll
• Bruk av fallsikringssystemer

Course classes Total hits: 9

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 39 2017-09-25 2017-09-25 09:00 2017-09-29 16:00 Drammen >10 NOK 13900,-
Rosenberg WorleyParsons AS 41 2017-10-05 2017-10-09 08:00 2017-10-13 16:00 Stavanger >10 NOK 9525,-
Kis kompetanse AS 42 2017-10-16 2017-10-16 09:00 2017-10-20 16:00 Laksevåg 4 NOK 13900,-
Kis kompetanse AS 43 2017-10-23 2017-10-23 09:00 2017-10-27 16:00 Drammen >10 NOK 13900,-
Rosenberg WorleyParsons AS 47 2017-11-16 2017-11-20 08:00 2017-11-24 16:00 Stavanger >10 NOK 9525,-
Kis kompetanse AS 47 2017-11-20 2017-11-20 09:00 2017-11-24 16:00 Laksevåg >10 NOK 13900,-
Kis kompetanse AS 47 2017-11-20 2017-11-20 09:00 2017-11-24 16:00 Drammen >10 NOK 13900,-
Rosenberg WorleyParsons AS 50 2017-12-07 2017-12-11 08:00 2017-12-15 16:00 Stavanger >10 NOK 9525,-
Kis kompetanse AS 51 2017-12-18 2017-12-18 09:00 2017-12-22 16:00 Drammen >10 NOK 13900,-
Total hits: 9
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.