Oil and Gas
Back to the course catalogue

Rigger Training complete module O-2.2 and 3.2 - Norwegian version

Course information

Target group:

Riggers.

Description:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av riggutstyr, fallsikringssystemer og enkle løfteinnretninger.
Opplæringen skal gi riggere god innsikt i prinsippene for konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngåes.
 
Opplæringen gir også kunnskap om regler vedr. kontroll av riggutstyr, hvordan dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før riggutstyr tas i bruk.
Riggerne skal også kunne vise til riktig bruk av fallsikringssystemer,
barrierer/sperremateriell og kunne vurdere egne og andre sin plassering under riggoperasjonen. HMS er en styrende faktor for riggere, de skal ha nok kunnskap om alle momenter som skal være med i en risikoanalytisk gjennomføring som f. eks SJA.

 
Kursinnhold
• Gjennomgang av krav i NORSOK standard R003N
• Bruk av taljer og enkle løfteinnretninger
• Mekanikk - hvordan krefter virker på forskjellige konstruksjoner
• Løfteutstyr
• Oppstillingskontroll
• Bruk av fallsikringssystemer

Course classes Total hits: 9

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
BIKS AS 11 2018-03-09 2018-03-12 09:00 2018-03-16 15:00 Laksevåg-Bergen 3 NOK 12000,-
Kis kompetanse AS 12 2018-03-19 2018-03-19 09:00 2018-03-23 16:00 Drammen >10 NOK 13900,-
Rosenberg WorleyParsons AS 12 2018-03-07 2018-03-19 08:00 2018-03-23 16:00 Buøy >10 NOK 9525,-
Kis kompetanse AS 17 2018-04-23 2018-04-23 09:00 2018-04-27 16:00 Drammen >10 NOK 13900,-
BIKS AS 17 2018-04-20 2018-04-23 09:00 2018-04-27 15:00 Laksevåg-Bergen 8 NOK 12000,-
BIKS AS 23 2018-06-01 2018-06-04 09:00 2018-06-08 15:00 Laksevåg-Bergen 8 NOK 12000,-
Kis kompetanse AS 24 2018-06-11 2018-06-11 09:00 2018-06-15 16:00 Drammen >10 NOK 13900,-
Rosenberg WorleyParsons AS 25 2018-06-13 2018-06-18 08:00 2018-06-22 16:00 Buøy >10 NOK 9525,-
Kis kompetanse AS 27 2018-07-02 2018-07-02 09:00 2018-07-06 16:00 Drammen >10 NOK 13900,-
Total hits: 9
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.