Oil and Gas
Back to the course catalogue

Repetisjon av anhukerkurs - Engelsk versjon

Course information

Target group:

Alle kategorier kranførere som har gjennomført et grunnleggende anhukerkurs.

Description:

All bruk, lagring og inspeksjon av løfteutstyr skal være i samsvar med produsentens bruksanvisning og krav i NORSOK standard R-003. Løfteutstyr skal kun benyttes av personell som har og kan dokumentere kompetanse innen løfteoperasjoner.

 

Dette kurset gir en grunnleggende repetisjon i og oppdatering av kunnskap om løfteredskap i henhold til gjeldende standard.

Kurset krever gjennomført grunnleggende anhukerkurs modul 0-1.1 og fallsikring og enkle løfteinnretninger modul 0-2.2. I tillegg kreves praktisk erfaring med anhuking av last.r

 

Kursinnhold

-Generelt om løfting og løfteredskap

-Informasjon om merking, materialegenskaper, riktig bruk og kasseringskriterier for følgende løfteutstyr: Fiberstropper og storsekk, kjettingredskap, ståltaustropper, sjakler, øyebolter og øyemuttere, løftecap og strekkfisker, lastebærere

-Anvendelse av løfteutstyr, fallsikring og enkle løfteinnretninger

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.