Oil and Gas
Back to the course catalogue

Repetisjon av riggekurs - Engelsk versjon

Course information

Target group:

Alle kategorier kranførere som har gjennomført et grunnleggende riggekurs.

Description:

Dette kurset gir en grunnleggende repetisjon i og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner i henhold til gjeldende standarder og forskrifter.

Alle riggeoperasjoner skal foregå innenfor rammene av gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Disse bestemmelsene er blant annet spesifisert i NORSOK standard R-003 og i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr.

Det er kun personell som innehar dokumentert riggeropplæring som kan foreta riggeoperasjoner. Dette kurset gir en grunnleggende repetisjon i og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner i henhold til gjeldende standarder og forskrifter

 

Kursinnhold 
-Introduksjon
-Generelt om riggeoperasjoner
-Innfesting
-Håndtering av last
-Bjelkeklyper, klemmer og taljer
-Anvendelse

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.