Oil and Gas
Back to the course catalogue

Grunnkurs risikoanalyse

Course information

Target group:

Målgruppe er beslutningstakere innen landbasert industri, offshoreindustrien og offentlig forvaltning; prosjektledere, linjeledere og prosjektmedarbeidere, samt personer som arbeider med risikoanalyse og risikostyring.

Description:

Dette grunnleggende risikoanalysekurset presenterer alle de tre delene av risikoanalyseprosessen både for de helt enkleste analysene til de litt mer kompliserte og større analysene.
Det finnes mange veiledninger og standarder for hvordan en risikoanalyse kan gjennomføres, og mange er tilpasset spesifikke bransjer og fagområder. Dette kurset presenterer en generell tilnærming til risikostyringsprosessen, uten sterkt sektorbasert tilsnitt.

I en risikoanalyse kartlegges hvilke hendelser som kan inntre og hva disse hendelsene kan føre til. Risikoanalyser kan brukes til å kartlegge alle typer hendelser som kan skje, men i dette kurset har vi fokus på en viss type hendelser, nemlig såkalte uønskede hendelser. Dette kan for eksempel være gasslekkasjer i et prosessanlegg, branner eller fallende last på en offshoreinstallasjon, eller det kan være at viktig operasjonsutstyr slutter å virke under en operasjon på et nytt sykehus. Målet med å gjennomføre en risikoanalyse er å presentere et risikobilde. Selve risikoanalyseprosessen består av tre deler:

1) Planlegging
2) Risikovurdering
3) Risikohåndtering

Dette grunnleggende risikoanalysekurset presenterer alle de tre delene av risikoanalyseprosessen både for de helt enkleste analysene til de litt mer kompliserte og større analysene.
Det finnes mange veiledninger og standarder for hvordan en risikoanalyse kan gjennomføres, og mange er tilpasset spesifikke bransjer og fagområder. Dette kurset presenterer en generell tilnærming til risikostyringsprosessen, uten sterkt sektorbasert tilsnitt.

 

Kursinnhold

Etter avsluttet kurs skal deltakerne være i stand til å forstå hva en risikoanalyse er og kjenne de ulike fasene som inngår i risikoanalyseprosessen. Samtidig skal deltakerne forstå hvordan risiko blir en sentral del av all menneskelig aktivitet. Deltakerne vil også ha ervervet grunnleggende kunnskaper om:

• Ulike risikoanalysemetoder.
• Valg av ulike risikoanalyseverktøy innenfor de tre hovedkategoriene; forenklet risikoanalyse, standard risikoanalyse og modellbasert risikoanalyse.
• Typiske fallgruver for planlegging og gjennomføring av risikoanalyser.
• Forståelse for hvordan risikoanalysen kan bidra med beslutningsstøtte.

Kurset kan også tilbys i kombinasjon med en dags samling. Ta kontakt for et bedriftstilpasset tilbud.

Proactima tilbyr også kurs i risikostyring og risikoanalyse med studiepoeng i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Kursene inngår i en erfaringsbasert mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses