Oil and Gas
Back to the course catalogue

Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Course information

Target group:

Personell innen offshoreindustrien, samt prosjektledere, linjeledere og prosjektmedarbeidere.

Description:

Dette kurset skal gi en grunnleggende innføring i viktige forhold relatert til ytre miljø og petroleumsvirksomheten. Det tar opp forhold vedrørende omgivelsene (havet og livet der) og hvordan aktivitetene påvirker omgivelsene. Miljøstyring er et redskap til bruk for å redusere bedrifters negative innvirkning på det ytre miljøet.

 

Etter avsluttet modul skal deltakerne forstå hva miljøstyring omfatter og ha generelle kunnskaper om hva som inngår i dette.  Deltakerne vil også få kunnskaper om hvordan miljøstyring gjennomføres i praksis i offshorevirksomheten. Dette skjer gjennom læring og refleksjon rundt viktige tema.

 

Kursinnhold
• Om resipienten
• Hva inngår i prosesser og massebalanse på en innretning
• Utslipp til luft
• Utslipp til sjø
• Avfall og avfallshåndtering
• Miljøregnskap
• Lovverk relatert til miljøstyring
• Prinsipper for beregning av utslipp til luft og sjø
• Kilder for informasjon

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses