Oil and Gas
Back to the course catalogue

Kurs i olje- og gassproduksjon

Course information

Target group:

Nyansatte, vedlikeholds, HMS- personell og andre som bør vite noe om prosessen og sikkerhetssystemene i olje og gass produksjonen.

Description:

Kurset gir kursdeltakerne grunnleggende kunnskap om olje og gass produksjon, systemer og arbeidsform.

 

Innhold

- Oljens historie
- Reservoar og brønner
- Installasjonstype
- Olje & gass prosessen
- Hjelpesystem
- Utstyr
- Sikkerhet
- Arbeidstillatelse (AT)
- Sikker jobbanalyse (SJA)
- Sikkerhetsdatablad
- Nødavstenging (NAS)
- Prosessavstenging (PAS)
- Innføring prosess- og instrumenttegning (P&ID)

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.