Oil and Gas
Back to the course catalogue

HSE for Managers - English version

Course information

Target group:

Ledere med personalansvar i privat og offentlig sektor.

Description:

Fra 1. januar 2006 skal alle arbeidsgivere etter arbeidsmiljølovens §3-5 gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Dette innebærer at alle bedriftsledere og ledere med personalansvar skal ha kunnskap om grunprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven.

 

Dette kurset dekker det lovpålagte kravet til HMS-opplæring for ledere.

 

Ditt ansvar som arbeidsgiver og leder:
Det er klare og dokumenterte positive sammenhenger mellom godt arbeidsmiljø og lønnsom drift. Etter dette kurset vil du være enda bedre i stand til å forstå HMS-arbeidets betydning for bedrift og individ, og hvordan du som leder kan arbeide systematisk for å oppnå gode HMS- resultater. Motivasjonen for å arbeide med HMS vil være styrket.

 

Kursinnhold
Kurset er strukturert rundt prinsipper for kontinuerlig forbedring:
1. Hvorfor skal vi jobbe med HMS? - Motivasjon
2. Hvor vil vi? – Strukturert Planlegging
3. Hvordan kommer vi dit? – Utfør
4. Vet vi om vi er på rett vei? – Kontroller
5. Må vi endre kursen? - Korriger

 

Du vil også lære mer om:

- Lover og regler innen HMS
- Utfordringer innen helse/arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet
- Ulike verktøy og virkemidler 

 

Kurset kan også tilbys i kombinasjon med en dags samling. Ta kontakt for et bedriftstilpasset tilbud.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.