Oil and Gas
Back to the course catalogue

Kontorergonomi

Course information

Target group:

Alle ansatte.

Description:

Arbeidsgiver er ansvarlig for et godt arbeidsmiljø, men det forutsettes bred medvirking fra arbeidstakerne.

Kurset ”Kontorergonomi” gir arbeidsgiver og arbeidstaker felles kunnskaper og ferdigheter i ergonomiske forhold.

 

Kursinnhold

- Introduksjon 

- Generell ergonomi 

- Kontorergonomi

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses