Oil and Gas
Back to the course catalogue

Nedihullsmekanismer og operasjonell praksis

Course information

Target group:

Kontraktører, serviceselskaper og leverandører til offshoreindustrien.

Description:

Kurset gir kjennskap til god borepraksis og en grunnleggende forståelse for hva som kan forårsake problemer under boring og nedihullsoperasjoner.

 

Det interaktive e-læringsprogrammet ”Nedihullsmekanismer og operasjonell praksis” kan brukes både som et jobbstøtteverktøy/oppslagsverk og som et e-læringskurs i god borepraksis.

 

Målet med læreprogrammet er å øke kunnskapen og kompetansen til involvert personell og utvikle positive holdninger til bruk av beste praksis, slik at man kan redusere/unngå uønskede hendelser relatert til boring og boreoperasjoner, herunder unngå boring av tekniske sidesteg.

 

Kursinnhold

- Hullrensing

- Tapt sirkulasjon

- Hullforståelse 

- Eksamen

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses