Oil and Gas
Back to the course catalogue

AT & SJA - Portugisisk versjon

Course information

Target group:

Defineres av hvert enkelt operatørselskap.

Description:

Kurset gir en grunnleggende innføring i bruk av arbeidstillatelser og sikker jobb analyse. Kurset er obligatorisk for alle som skal arbeide offshore på norsk sokkel.  Kurset består av to hoveddeler, AT - Arbeidstillatelse og SJA - Sikker Jobb Analyse. AT og SJA tilbys i regi av Samarbeid for Sikkerhet.

 

Kursinnhold

- Bakgrunn for innføring av nye felles skjemaer og modeller 

- Grunnleggende kunnskap om Arbeidstillatelse og sikker jobbanalyse 

- Utfylling av skjemaene 

- Beskrivelse av arbeidsprosesser 

 

Kurset er bygget opp rundt Norsk olje og gass sine retningslinjer 088 og 090.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses