Oil and Gas
Back to the course catalogue

Cyber-Security Awareness

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Kurset gir en innføring i cybersikkerhet og cyberrisiko, og hvordan økt bevissthet om cyberrisiko kan forbedre cybersikkerheten generelt.

Læremål:

- Beskrive begrepet cybersikkerhet og gjenkjenne hvordan cybersikkerhet starter med "deg"
- Forklare trusselen om cyberkriminalitet og mulige utfall av et angrep
- Beskrive lover og forskrifter for cybersikkerhet
- Beskrive mulige cybertrusler
- Beskrive beste praksis for å redusere cyberrisiko

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.