Oil and Gas
Back to the course catalogue

Flensearbeid 1 dag resertifisering NS EN 1591-4

Course information

Target group:

Not set

Description:

Hensikten med kurset er å repetere grunnleggende kunnskaper og ferdighet, til utførende ansvarlig person som skal demontere, montere og for spenne bolter i henhold til NS EN 1591-4 kapittel 8

Praktisk informasjon:
Re sertifiseringen er basert på 1 dag og består av klasseromsundervisning og praktiske oppgaver
Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen med sensor.
Etter man har bestått teoretisk og praktisk eksamen er man sertifisert for nye 5 år men følgende punkter må i varetas for at det skal vare ut 5 års perioden:
- Sertifisert personell skal ikke ha hatt avbrudd i arbeid med bolte arbeid for en periode på over seks måneder.
- Ved utførelse av arbeid på boltede forbindelser, skal det ikke foreligge noen grunn til å stille spørsmål om den faglige kompetansen til sertifisert personell.

Hvis disse vilkårene ikke oppfylles, skal sertifiseringen trekkes tilbake.
 
Kursinnhold:
Kurset tar for seg følgende tabeller i EN1591-4:2013:
1, 2, 3, 6, 7, 8 og 9.

 

Course classes Total hits: 5

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
IKM Testing AS 14 2018-04-04 2018-04-06 08:30 2018-04-06 15:30 Sola 6 NOK 3000,-
IKM Testing AS 19 2018-05-04 2018-05-08 08:30 2018-05-08 15:30 Sola 6 NOK 3000,-
IKM Testing AS 20 2018-05-11 2018-05-15 08:30 2018-05-15 15:30 Sola 6 NOK 3000,-
IKM Testing AS 21 2018-05-22 2018-05-24 08:30 2018-05-24 15:30 Sola 5 NOK 3000,-
IKM Testing AS 26 2018-05-21 2018-06-25 08:30 2018-06-25 15:30 Sola 5 NOK 3000,-
Total hits: 5

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses