Oil and Gas
Back to the course catalogue

HMS ved bruk av arbeidsutstyr (Modul 1.1-støtte)

Course information

Target group:

Personer som skal gjennomgå sertifisert sikkerhetsopplæring Modul 1.1 for maskin, truck og kran. Verneombud, ledere og personell som ønsker fordypning innen HMS og regelverk utover innhold i kurs LSI-001. Personer som trenger repetisjon og oppdatering av Modul 1.1 ved utvidelse av kompetansebevis.

Description:

Kurset vil gi deg utvidede kunnskaper i tillegg til innholdet i kurs LSI-001, om HMS og regelverk om bruk av farlig arbeidsutstyr.

Kurset omhandler krav til personell, roller og ansvar, og ulykker og regelverk om sikkerhet.

Kurset forutsetter at det gjennomføres praktisk opplæring på aktuelt arbeidsutstyr i tillegg.

Innhold

• Bruk av arbeidsutstyr 

• Arbeidsområder og krav til personell

• Risikovurdering 

• HMS, ulykker og ansvar

• Direkte og bakenforliggende årsaker til ulykker 

• Aktuelle lover og forskrifter

• Personbefordring

• Ytre miljø

• Farlig gods

• Øvingsoppgaver

 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.