Oil and Gas
Back to the course catalogue

Læring fra storulykker

Course information

Target group:

Ledere, teknisk kravsettere, HMS personell og alle som har en interesse for storulykker.

Description:

 

Proactimas "Learning fra storulykker’ (en dags workshop) benytter den unike innsikt som storulykkeundersøkelser gir på årsakene til ulykker for å hjelpe bedrifter med å forebygge feil og redusere risiko.

 

I virksomheter som jobber med farlige materialer og høy energi, i farlige lokasjoner og med komplekse system er det alltid mulig for en ulykke. Ulykken kan ha betydelige konsekvenser for mennesker, miljø, materielle verdier og selskapets omdømme. Når disse storulykker skjer, er det interne og eksterne granskninger som finner fram til årsaker, og gir anbefalinger for å hindre gjentakelse. For mange storulykker er det ofte informasjon om hvordan tiltak blir gjennomført og hvor vellykket disse har vært. Informasjon om undersøkelser av storulykker er tilgjengelig og kan brukes effektivt for å lære fra, dersom den er strukturert og forberedt på riktig måte.

 

Storulykker oppstår på grunn av tekniske, menneskelige og organisatoriske feil i en kontekst og hendelsesforløp som ofte er unikt i seg selv. De enkelte feil derimot, er sjelden nye, og signaler om at disse feil allerede er på plass før ulykken inntreffer er ofte nevnt i granskningsrapportene. Dersom feil er både kjent og synlig på forhånd, hvorfor tillater vi at disse feil eksisterer? Eksisterer disse i din organisasjonen? Kan du gjenkjenne dem? Kan du gjøre noe med dem?

 

Proactimas "Learning fra storulykker' workshop vil bruke tre store ulykker i detalj og vil fokusere på fem viktige faktorer, knyttet til organisatorisk atferd og bedriftskultur, som er felles for de fleste storulykker. Proactima mener at workshop’en skal gi deltakerne viktig innsikt om hva som kan gjøres for å forebygge hendelser som kan ha store konsekvenser.

 

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.