Oil and Gas
Back to the course catalogue

Instruert person - FSE

Course information

Target group:

Primær målgruppe er personell som skal bli instruerte personer. Sekundær målgruppe er personer med rolle i virksomhetenes HMS-arbeid

Description:

Innholdet i kurset dekker myndighetenes krav til teoretisk opplæring for personer som skal utføre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver på elektriske anlegg.

Kurset har fokus på å forebygge ulykker og bli bevisst på farene ved å jobbe med elektrisitet. Det er teoretisk gjennomgang av førstehjelp og instrukser, men dette må kursbruker i tillegg få praktisk opplæring og instruksjon i.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.