Oil and Gas
Back to the course catalogue

Innføring i bruk av epoxy

Course information

Target group:

Alle som arbeider med epoxy.

Description:

Dette kurset vil gi deg en innføring bruk av EPOXY og om prosedyrer for at alle skal kunne jobbe trygt. Målsetningen med kurset er at du skal vite hvordan du kan bidra til at arbeidsplassen din fortsatt skal være en sikker arbeidsplass uten skader og ulykker.

Kurset omhandler følgende emner:

- Introduksjon til epoxyprodukter
- Aktuell helserisiko knyttet til epoxyprodukter
- Vernetiltak ved bruk av epoxyprodukter
- Faresymptomer
- Avsluttende test

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.