Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sikker Bruk av Håndholdt Verktøy og Bygningssager (Engelsk versjon)

Course information

Target group:

Not set

Description:

Kurset tilfredsstiller, sammen med en praktisk øvelse, forskriftskrav om dokumentert sikkerhtsopplæring av de aktuelle verktøyene. 

Kurset gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll av de aktuelle vertkøyene. Opplæringen gir kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. 

 

Kurset er delt opp i en innledning og egen kursdel per verktøy. Gjennomføringen kan deles opp. Ta gjerne 1-2 verktøy om gangen med en pause i mellom. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.