Oil and Gas
Back to the course catalogue

Grunnleggende kjennskap til Benzen

Course information

Target group:

Personer som kan bli eksponert for benzen i sitt arbeide.

Description:

Kurset skal gjøre deltakeren kjent med farene med benzen og hvordan beskytte seg mot denne gassen på best mulig måte, og retter seg mot personell som er, eller kan være, i et miljø som kan bli forurenset av benzen.

KURSINNHOLD
- Gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Arbeidstilsynet, Petroliumstilsynet og Norsk olje og gass (131- Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av benzeneksponering)
- Hvordan Benzen oppstår og hvor denne gassen finnes
- Definisjoner; PPM, TWA, Takverdi
- Helsemessige og fysiologiske effekter ved eksponering av Benzen
- Hvordan detektere Benzen
- Utstyr for deteksjon av Benzen
- Typer åndedrettsvern; fluktmasker og luftforsynt åndedrettsvern med overtrykk
- Praktiske øvelser
- Avsluttende prøve

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses