Oil and Gas
Back to the course catalogue

Regelverkskurs - Boring og brønn

Course information

Target group:

- Boredekksarbeidere, pumperom operatører og ledende borepersonell offshore - Boreingeniører og ledende borepersonell på land - Ansatte og ledere i service selskaper innen boretjenester - Ledende personell som drifter borerigger eller boreinstallasjoner - Engineering personell for design og modifikasjon av boreanlegg - Verneombud - Safety Coach

Description:

Kurset gir kompetanse innen de krav som HMS-regelverket setter til boring og brønn på sokkelen, både design, drift og operasjon. Det er nødvendig å ha grunnleggende regelverksforståelse før dette kurset gjennomføres (3 timers e-læringskurs).

Boring og brønn har alltid hatt høy fokus hos myndighetene med tanke på at dette fagfeltet har hatt utfordringer innen sikkerhet, arbeidsmiljø og mann/maskin interaksjon, samt at potensiale for store ulykker er tilstede. Gjennom kurset får man nødvendig kompetanse om de krav som myndighetene, gjennom sitt HMS regelverk stiller til aktiviteter innen boring og brønn segmentet. Videre gir kurset en god oversikt om hvordan de funksjonelle kravene som stilles i regelverket kan løses i praksis, både under design, planlegging og gjennomføring av brønnoperasjoner.

 

MÅL

  • Få oversikt over Petroleumstilsynets regelverkskrav innen boring og brønn.
  • Få økt forståelse for de spesielle utfordringer som boring og brønn har i operasjon og hvordan regelverket har stilt krav til utførelse og løsninger.
  • Gi kunnskap om aktiv bruk av regelverket og verktøy for å sikre kontroll og tilsyn med egen virksomhet.

 

INNHOLD

  • Regelverkets krav innen boring og brønn
  • Bruk av norske og internasjonale standarder og retningslinjer for å oppfylle regelverket
  • Gå igjennom utvalgte tema som tradisjonelt har HMS utfordringer.

Kurset kan enkelt tilpasses bedriftsinterne forhold og gjennomføres på arbeidsplassen.

Ta kontakt med Henriette Aashaug (ha@proactima.com) for påmelding eller spørsmål.

 

 

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.