Oil and Gas
Back to the course catalogue

Høyspent for maskinister

Course information

Target group:

Maskinsjefer og Maskinister.

Description:

Kurset er i henhold til STCW 2010 (Manila konvensjonen) og gir maskinister kompetanse på elektriske anlegg som er nødvendig for å søke kompetansesertifikat. Før kursstart må deltakere gjennom et 20 timers forkurs med oppgaver (10 timers FSE-kurs, inkl teoretisk førstehjelp og 10 timer oppgaver). Kurset foregår på simulator, høyspentlab og undervisning i klasserom. Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets emneplan pr 01.08.14.

 

Kursinnhold:
- Regler og forskrifter
- Grunnleggende systemforståelse
- Driftsformer
- Konstruksjon, design og utstyr
- Stramme spennekabler
- Vedlikehold av installasjoner og anlegg
- Tilkoblinger, verktøy og kabelklemme
- Fare knyttet til utstyr om bord
- Bruk av spenningsindikatorer og jordings enheter
- Operasjonsplanlegging og utarbeidelse av prosedyrer
- Demonstrasjon av ledelse og operative ferdigheter
- Ekstra utstyr og kalibrering.
- Vedlikehold, måleprosedyrer og sjekklister

 

Kursform: Simulatorkurs, lab og klasserom.

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses