Oil and Gas
Back to the course catalogue

Engine Room Resource Management (ERM)

Course information

Target group:

Maskinsjefer og maskinister med maritimt sertifikat.

Description:

ERM er basert på retningslinjene i STCW 2010 (Manila konvensjonen). Det fokuserer på menneskelige faktorer som påvirker samhandlingen i maskinrommet og trening på reaksjonsmønstre ved uønskede hendelser. Kurset består av fullskala simulator oppgaver og klasseromsundervisning. Observasjon og tilbakemelding er en viktig del av kurset. Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets retningslinjer av 29.01.15.

 

Kursinnhold:
- Fordeling, tildeling og prioritering av ressurser, Planlegging og koordinering
- Tids- og ressursbegrensninger, herunder behov for hvile
- Håndtering av krisesituasjoner, metoder for stressmestring
- Effektiv kommunikasjon om bord, med andre fartøy/installasjoner og med land
- Briefing; involvering og informasjon
- Dele informasjon og observasjoner
- Kulturforståelse
- Toveiskommunikasjon, aktiv lytting og tilbakemelding
- Læring gjennom oppsummering/debrief og erfaringsoverføring
- Bestemthet og lederskap
- Motivasjon
- Oppgavestyring og bruk av driftsprosedyrer
- Rollefordeling
- Teamutvikling og teamledelse
- Verdier, holdninger og normer
- Ledelsesteknikker og konflikthåndtering
- Beslutningstaking i ulike situasjoner
- Innhenting og opprettholdelse av felles situasjonsforståelse og situasjonsbevissthet
- Sikkerhets- og risikovurdering
- Vurdering av teamets erfaring
- Beslutninger som gjenspeiler gruppens erfaring

 

Kursform: Simulatorkurs, lab, undervisning og fullskala simulator.

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.