Oil and Gas
Back to the course catalogue

Bridge Resource Management (BRM)

Course information

Target group:

Dekksoffiserer med sertifikat som navigatør.

Description:

BRM er basert på retningslinjene i STCW 2010 (Manila konvensjonen). Det fokuserer på menneskelige faktorer som påvirker samhandlingen på bro og trening på reaksjonsmønstre ved uønskede hendelser. Kurset består av fullskala simulator oppgaver og klasseromsundervisning. Observasjon og tilbakemelding er en viktig del av kurset. Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets retningslinjer av 29.01.15.

 

Kursinnhold:

- Fordeling, tildeling og prioritering av ressurser, Planlegging og koordinering
- Tids- og ressursbegrensninger, herunder behov for hvile
- Håndtering av krisesituasjoner, metoder for stressmestring
- Effektiv kommunikasjon om bord, med andre fartøy/installasjoner og med land
- Briefing; involvering og informasjon
- Dele informasjon og observasjoner
- Kulturforståelse
- Toveiskommunikasjon, aktiv lytting og tilbakemelding
- Læring gjennom oppsummering/debrief og erfaringsoverføring
- Bestemthet og lederskap
- Motivasjon
- Oppgavestyring og bruk av driftsprosedyrer
- Rollefordeling
- Teamutvikling og teamledelse
- Verdier, holdninger og normer
- Ledelsesteknikker og konflikthåndtering
- Beslutningstaking i ulike situasjoner
- Innhenting og opprettholdelse av felles situasjonsforståelse og situasjonsbevissthet
- Sikkerhets- og risikovurdering
- Vurdering av teamets erfaring
- Beslutninger som gjenspeiler gruppens erfaring

 

Kursform: Fullskala simulator kurs.

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.