Oil and Gas
Back to the course catalogue

IWCF Trykkontroll Sertifiseringskurs - Boring - Level 4

Course information

Target group:

Boreledere, assisterende boreledere, boresjefer, assisterende boresjefer, borere og assisterende borere.

Description:

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha repetert de teoretiske kravene som er nødvendig for å kunne bestå IWCF-sertifiseringsprøven.

Kursinnhold

De vanligste grunner til kick:
- Det kan skje dersom hullet ikke blir holdt fullt av borevæske
- Pumpe- og suge-effekt under inn- og utkjøring av borestreng
- Effekt av tap av borevæske til formasjon
- Resultat av uriktig egenvekt/densitet av boreslam
- Unormal trykksoner (abnormal formation pressures)

Signal som indikerer en kick-situasjon:
- Forandringer ved boreslammet som kan indikere en kick-situasjon
- Betydningen av forandringer i borehastighet samt bruk av d- og dc-eksponent
- Effekt av forandringer i pumpehastighet og trykk

Innstengingsprosedyrer:
- Bruk av "diverter" system
- Bruk av utblåsingsventil med styresystem
- Spesielle problemer ved flytende plattformer
- Kick-situasjon ved utkjøring/innkjøring av borestreng

Trykkontroll-beregninger:
- Volumberegninger av borehullet
- Trykkgradienter
- Ekvivalent slamdensitet
- "Trip" margin
- "Riser" margin
- Densitet av kick
- Ny slamdensitet
- MAASP (Maximum Allowable Annular Surface Pressure) med hensyn til formasjon, foringsrør eller "BOP" utstyr
- Sammenheng mellom pumpehastighet og sirkulasjonstrykk

Utsirkuleringsmetoder:
- "Wait & Weight" metode
- "Driller's" metode
- Volumetrisk metode

Trykkontrollskjema

Spesielle trykkontrolloperasjoner:
- "Stripping" operasjoner
- Tømming av "riser"

Utsirkuleringsproblemer
- "Wash out" ("choke"/dyser)
- Plugget "choke" manifold, "choke" og dyser
- Lekk borestreng
- Pumpeproblemer
- Overskriding av MAASP
- Bruk av barytt- og sementplugger


Simulatorkjøring


Kurset består av:
- Selvstudium før kursstart
- Undervisning og oppgaveløsninger
- Kurset avsluttes med IWCF-sertifiseringsprøve

Course classes Total hits: 18

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Maersk Training 19 2017-05-04 2017-05-08 09:00 2017-05-12 12:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17350,-
Maersk Training 22 2017-05-25 2017-05-29 09:00 2017-06-02 13:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17350,-
Maersk Training 24 2017-06-08 2017-06-12 09:00 2017-06-16 13:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17350,-
Maersk Training 25 2017-06-15 2017-06-19 09:00 2017-06-23 13:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17350,-
Maersk Training 26 2017-06-22 2017-06-26 09:00 2017-06-30 13:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17350,-
Maersk Training 32 2017-08-03 2017-08-07 09:00 2017-08-11 13:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17350,-
Maersk Training 33 2017-08-10 2017-08-14 09:00 2017-08-18 13:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17350,-
Maersk Training 34 2017-08-17 2017-08-21 09:00 2017-08-25 13:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17350,-
Maersk Training 36 2017-08-31 2017-09-04 09:00 2017-09-08 13:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17350,-
Maersk Training 37 2017-09-07 2017-09-11 09:00 2017-09-15 13:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17350,-
Maersk Training 38 2017-09-14 2017-09-18 09:00 2017-09-22 13:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17350,-
Maersk Training 39 2017-09-21 2017-09-25 09:00 2017-09-29 13:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17350,-
Maersk Training 40 2017-09-28 2017-10-02 09:00 2017-10-06 13:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17350,-
Maersk Training 42 2017-10-12 2017-10-16 09:00 2017-10-20 13:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17350,-
Maersk Training 43 2017-10-19 2017-10-23 09:00 2017-10-27 13:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17350,-
Maersk Training 44 2017-10-26 2017-10-30 09:00 2017-11-03 13:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17350,-
Maersk Training 45 2017-11-02 2017-11-06 09:00 2017-11-10 13:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17350,-
Maersk Training 46 2017-11-09 2017-11-13 09:00 2017-11-17 13:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17350,-
Total hits: 18
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.