Oil and Gas
Back to the course catalogue

IWCF Trykkontroll Sertifiseringskurs - Boring - Level 4

Course information

Target group:

Boreledere, assisterende boreledere, boresjefer, assisterende boresjefer, borere og assisterende borere.

Description:

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha repetert de teoretiske kravene som er nødvendig for å kunne bestå IWCF-sertifiseringsprøven.

Kursinnhold

De vanligste grunner til kick:
- Det kan skje dersom hullet ikke blir holdt fullt av borevæske
- Pumpe- og suge-effekt under inn- og utkjøring av borestreng
- Effekt av tap av borevæske til formasjon
- Resultat av uriktig egenvekt/densitet av boreslam
- Unormal trykksoner (abnormal formation pressures)

Signal som indikerer en kick-situasjon:
- Forandringer ved boreslammet som kan indikere en kick-situasjon
- Betydningen av forandringer i borehastighet samt bruk av d- og dc-eksponent
- Effekt av forandringer i pumpehastighet og trykk

Innstengingsprosedyrer:
- Bruk av "diverter" system
- Bruk av utblåsingsventil med styresystem
- Spesielle problemer ved flytende plattformer
- Kick-situasjon ved utkjøring/innkjøring av borestreng

Trykkontroll-beregninger:
- Volumberegninger av borehullet
- Trykkgradienter
- Ekvivalent slamdensitet
- "Trip" margin
- "Riser" margin
- Densitet av kick
- Ny slamdensitet
- MAASP (Maximum Allowable Annular Surface Pressure) med hensyn til formasjon, foringsrør eller "BOP" utstyr
- Sammenheng mellom pumpehastighet og sirkulasjonstrykk

Utsirkuleringsmetoder:
- "Wait & Weight" metode
- "Driller's" metode
- Volumetrisk metode

Trykkontrollskjema

Spesielle trykkontrolloperasjoner:
- "Stripping" operasjoner
- Tømming av "riser"

Utsirkuleringsproblemer
- "Wash out" ("choke"/dyser)
- Plugget "choke" manifold, "choke" og dyser
- Lekk borestreng
- Pumpeproblemer
- Overskriding av MAASP
- Bruk av barytt- og sementplugger


Simulatorkjøring


Kurset består av:
- Selvstudium før kursstart
- Undervisning og oppgaveløsninger
- Kurset avsluttes med IWCF-sertifiseringsprøve

Course classes Total hits: 4

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Maersk Training 2 2018-01-04 2018-01-08 09:00 2018-01-12 13:00 Maersk Training Norway Full NOK 17750,-
Maersk Training 3 2018-01-11 2018-01-15 09:00 2018-01-19 13:00 Maersk Training Norway 7 NOK 17750,-
Maersk Training 4 2018-01-18 2018-01-22 09:00 2018-01-26 13:00 Maersk Training Norway Full NOK 17750,-
Maersk Training 5 2018-01-25 2018-01-29 09:00 2018-02-02 13:00 Maersk Training Norway 3 NOK 17750,-
Total hits: 4

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.