Oil and Gas
Back to the course catalogue

Pusteluftutstyr 1, Bruk av pusteluftutstyr

Course information

Target group:

Alle som har behov for å bruke pusteluftutstyr i sitt arbeid som ikke er røyk/kjemikaliedykkere.

Description:

Grunnleggende brukerkurs av pusteluftutstyr, beregnet på åndedrettsbeskyttelse i atmosfærer hvor oksygennivået kan være lavt eller hvor det kan være ukjent gasskonsentrasjon.

Kursinnhold:
- Åndedrettsorganet, gasser og effekter, deteksjon av farer
- Pusteluftutstyrstyper, oppbygning, kombinasjoner, behov, monteringsteori, virkemåte
- Demontering til rengjøring/desinfeksjon
- Montering av utstyr, tilpasning, praksis
- Tilvenning av utstyr
- Regelverk knyttet til vedlikehold av pusteluftutstyret og fylling av pusteluftflasker.

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.