Oil and Gas
Back to the course catalogue

Pusteluftutstyr 2, Daglig vedlikehold av Dräger pusteluftutstyr

Course information

Target group:

Alle som skal utføre daglig vedlikehold* av eget pusteluftutstyr.

Description:

Kurset tar sikte på å lære brukere og vedlikeholds-personell oppbygging, funksjon, samt daglig vedlikehold* av eget pusteluftutstyr. Kurset tar for seg de vanligste Dräger modellene som benyttes på det norske markedet i dag samt tilhørende utstyr og produktoppdateringer.
*Gjelder ikke årlig service / sertifisering, dette skal kun utføres av sertifiserte serviceteknikere.

Kursinnhold:
-Forsvarlig vask og desinfeksjon av Dräger pusteluftutstyr
-Daglig vedlikehold og enklere feilsøking og reparasjon av Dräger pusteluftutstyr
-Test og kontroll av Dräger pusteluftutstyr med Dräger Testor
-Forsvarlig fylling og visuell kontroll av pusteluftflasker, samt kvalitetssikring av pusteluften

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.