Oil and Gas
Back to the course catalogue

Pusteluftutstyr 2, Daglig vedlikehold av Dräger pusteluftutstyr

Course information

Target group:

Alle som skal utføre daglig vedlikehold* av eget pusteluftutstyr.

Description:

Kurset tar sikte på å lære brukere og vedlikeholds-personell oppbygging, funksjon, samt daglig vedlikehold* av eget pusteluftutstyr. Kurset tar for seg de vanligste Dräger modellene som benyttes på det norske markedet i dag samt tilhørende utstyr og produktoppdateringer.
*Gjelder ikke årlig service / sertifisering, dette skal kun utføres av sertifiserte serviceteknikere.

Kursinnhold:
-Forsvarlig vask og desinfeksjon av Dräger pusteluftutstyr
-Daglig vedlikehold og enklere feilsøking og reparasjon av Dräger pusteluftutstyr
-Test og kontroll av Dräger pusteluftutstyr med Dräger Testor
-Forsvarlig fylling og visuell kontroll av pusteluftflasker, samt kvalitetssikring av pusteluften

Course classes Total hits: 5

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Dräger Norge AS 33 2018-08-13 2018-08-14 09:00 2018-08-15 16:00 Stavanger 4 NOK 8700,-
Dräger Norge AS 38 2018-09-17 2018-09-18 09:00 2018-09-19 16:00 Stavanger 3 NOK 8700,-
Dräger Norge AS 41 2018-10-08 2018-10-09 09:00 2018-10-10 16:00 Oslo 4 NOK 8700,-
Dräger Norge AS 47 2018-11-19 2018-11-20 09:00 2018-11-21 16:00 Bergen 4 NOK 8700,-
Dräger Norge AS 50 2018-12-10 2018-12-11 09:00 2018-12-12 16:00 Oslo 4 NOK 8700,-
Total hits: 5

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.