Oil and Gas
Back to the course catalogue

Gassdeteksjon 2. Daglig vedlikehold av Dräger bærbare gassmålere

Course information

Target group:

Vedlikeholds-personell.

Description:

Kurset tar sikte på å lære brukere og vedlikeholds personell oppbygging, funksjon, samt daglig vedlikehold* av Drägers bærbare gassmåleinstrumenter.

*Gjelder ikke årlig service/sertifisering, dette skal kun utføres av sertifiserte serviceteknikere.

Kursinnhold:
- Generell gassteori
- Sensorteknologi
- Brennbare og giftige gasser
- Farer knyttet til oksygen
- Gjeldende forskrifter og anbefalinger
- Bruk av bærbare gassmålere og praktiske øvelser.
- Daglig vedlikehold*
- Gjennomgang av testutstyr: Bumptest, E-cal og X-dock
- Tilbehør og bruken av dette
- Instrumenter som vil bli gjennomgått: X-am 2000/2500, X-am 5000/5600 og X-am 7000.

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.