Oil and Gas
Back to the course catalogue

Gassdeteksjon 1, Grunnleggende bruk av bærbar gassmåler

Course information

Target group:

Brukere og vedlikeholds-personell.

Description:

Hvorfor og hvordan benytter man bærbare gassmåleinstrumenter.

Kursinnhold:
-Utfordringer med lukkede og trange rom
-Gjeldende forskrifter og anbefalinger
-Brennbare og giftige gasser
-Farer knyttet til oksygen
-Kontroll før og etter bruk
-Sensortyper
-Praktisk bruk av gassmålere
-Enkelt vedlikehold
-Skriftlig test

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.