Oil and Gas
Back to the course catalogue

Arbeid i lukkede rom (Confined Space entry-CSE)

Course information

Target group:

Alle som har behov for å entre trange og lukkede rom.

Description:

Kurset skal gjøre deltakeren kjent med farene som kan oppstå i forbindelse med arbeid i lukkede rom. Deltakeren lærer grunnleggende bruk av gassmåler, åndedrettsvern og fallsikring. Kurset er blanding av teori og praktiske øvelser.

Kursinnhold:
- Gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Arbeidstilsynet, Ptil, Norsk olje og gass, IMO/SOLAS
- Farer ved entring inn i lukkede rom
- Brennbare og giftige gasser
- Farer knyttet til oksygen
- Typer åndedrettsvern og bruk av disse
- Fallsikring, redningsutstyr og kjemikalievern
- Bruk av bærbare gassmålere
- Risikovurdering og sikker jobbanalyse
- Arbeidssertifikat
- Entringsvaktens oppgaver

Course classes Total hits: 1

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Dräger Norge AS 24 2018-06-11 2018-06-12 09:00 2018-06-13 16:00 Stavanger 6 NOK 10200,-
Total hits: 1

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.