Oil and Gas
Back to the course catalogue

FSE Offshore - Høy- og lavspenning (Fast Track)

Course information

Target group:

Alle som arbeider i høy- og lavspenningsanlegg offshore.

Description:

Fast track versjonen av FSE offshore - Lav- og høyspenning starter med en pre-test som sjekker deltakerens kunnskaper om FSE. Avhengig av resultatet fra pre-testen, vil deltakeren få et FSE kurs som er tilpasset kunnskapsnivået som blir avdekket i pre-testen.


Kurset tilfredsstiller kravet satt i § 7 i ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg – FSE”, at relevant personell skal gis årlig opplæring og instruksjon innen FSE. Det gis også opplæring og instruksjon innen førstehjelp, med unntak av hjerte-lungeredning (HLR).


Gjennom hele kurset fokuseres det på holdninger og den enkeltes ansvar til å følge regelverket. FSE opplæring handler om kunnskap om regelverk og instruksjoner, men like viktig er det for den enkelte å forstå hvorfor vi har dette regelverket. Å lykkes med å få den enkelte til å forstå viktigheten av å jobbe sikkert, er avgjørende for at elsikkerheten utvikler seg i riktig retning og at antall ulykker reduseres.


I henhold til § 7 i FSE, skal opplæring i FSE og førstehjelp gjennomføres minst en gang i året. For å imøtekomme kravet om å kunne yte førstehjelp ved strømulykker, må man årlig gjennomføre en praktisk øvelse i HLR (munn- til munn og hjertekompresjon).


Kurs med fast track passer for alle, men er særlig egnet for de som skal repetere sin FSE-opplæring. Versjon uten fast track finner du i kurskatalogen med kurskoden MTP-041.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.